تدریس - دروس تخصصی

دروس گروه مدیریت (رشته های مدیریت صنعتی و مدیریت بازرگانی):

تئوری های مدیریت

مدیریت رفتار سازمانی

مدیریت منابع انسانی

آمار و کاربرد آن در مدیریت 

تحقیق در عملیات 1-2-3

مدیریت استراتژیک

تئوری های تصمیم گیری 

کنترل کیفیت آماری

روش تحقیق

روش شناسی علم مدیریت

منطق فازی

مدیریت زنجیره تامین و لجستیک

مدلسازی ریاضی

 

دروس گروه علوم پزشکی:

آمار حیاتی

آمار و کاربرد آن در علوم پزشکی

هوش مصنوعی و کاربرد آن در پزشکی

اصول علم داده در علوم و مطالعات پزشکی

روش تحقیق در علوم پزشکی

 

سایر گروه ها:

در حوزه دروس تخصصی اینجانب با توجه به وقت در خدمت دانشجویان عزیز خواهم بود

تدریس - پروژه ها

عنوان پروژه می باشد

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

عنوان پروژه می باشد

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

عنوان پروژه می باشد

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

عنوان پروژه می باشد

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

عنوان پروژه می باشد

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

عنوان پروژه می باشد

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

عنوان پروژه می باشد

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

عنوان پروژه می باشد

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

عنوان پروژه می باشد

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

تدریس - دانشجویان

با توجه به تعدد کلاس ها از ذکر اسامی دانشجویان معذورم و در این بخش تنها نام دانشجویانی که با اینجانب پروژه تحقیقاتی دارند آورده می شود:

خانم شهیدی – مقطع دکتری تخصصی پزشکی مولکولی(دانشگاه علوم پزشکی زنجان)

خانم غلامی – مقطع دکتری تخصصی بیو تکنولوژی در پزشکی(دانشگاه علوم پزشکی زنجان)

خانم عزتی- مقطع دکتری تخصصی بیو تکنولوژی در پزشکی(دانشگاه علوم پزشکی زنجان)

خانم مجمد زاده- مقطع دکتری تخصصی طب ایرانی(دانشگاه علوم پزشکی زنجان)

خانم یوسفی- مقطع دکتری تخصصی طب ایرانی(دانشگاه علوم پزشکی زنجان)

آقای آراسته – مقطع دکتری تخصصی طب ایرانی(دانشگاه علوم پزشکی زنجان)

تدریس - جزوه ها

جزوه درس آزمایشی می باشد

جزوه درس آزمایشی می باشد

جزوه درس آزمایشی می باشد

جزوه درس آزمایشی می باشد

جزوه درس آزمایشی می باشد

جزوه درس آزمایشی می باشد

جزوه درس آزمایشی می باشد

جزوه درس آزمایشی می باشد

جزوه درس آزمایشی می باشد

جزوه درس آزمایشی می باشد

جزوه درس آزمایشی می باشد

جزوه درس آزمایشی می باشد

جزوه درس آزمایشی می باشد

جزوه درس آزمایشی می باشد

جزوه درس آزمایشی می باشد

جزوه درس آزمایشی می باشد