تحقیقات و تالیفات - کتب در دست انتشار

سلسله کتب توانمند سازی شرکت های دانش بنیان

از آنجا که شرکت های دانش بنیان حول ایده شکل می گیرند، عموما موسسان این مجموعه ها توانایی و دانش حضور در فضای کسب و کار را ندارند .

از این رو نوشتن سلسله کتابی در حوزه توانمند سازی شرکت های دانش بنیان بسیار ضروری است

دستنامه صنعتی

همیشه علاقمند بودم کتابی از سرگذشت یکی از غول های صنعتی ایران که روزگار پرفراز و نشیبی را سپری کرده است در قالب یک دستنامه تخصصی ویژه دانشجویان رشته های مدیریت و مهندسی صنایع به رشته تحریر درآورم.

از این رو مدت ها به جمع آوری مستندات یکی از مجموعه های بزرگ ایران مشغول بوده ام.

به زودی ثمره تلاش سه ساله خود را منتشر خواهم نمود.

 

 

راهنمای کارآفرینی حوزه مراقبت های سلامت

این کتاب با هماهنگی مولفان محترم به عنوان یکی از سرفصل های دانشجویان مقطع دکتری تخصصی علوم پزشکی توسط گروه اینجانب و به درخواست یکی از دانشگاه های علوم پزشکی کشور در حال ترجمه می باشد.

ویژگی های مدیران از منظر اسلام

اسلام از آغاز دین پژوهش و تحقیق بوده است.اگر وحی را سر منشا دیدگاه تحقیق تعبدی در حوزه مدیریت بدانیم قرآن و سیره معصومین به عنوان مصادیق تجلی و عمل به وحی می توانند منابعی مهم برای موضوعات ویژگی های مدیران از منظر اسلام باشد.در این کتاب برآنم به بررسی ویژگی های مدیران از منظر اسلام بپردازم.