بیوگرافی - زندگی حرفه ای

بسیار علاقه مند بودم کسب مهارت های مدیریتی را از فراگیری دانش با پوشیدن جامه دانشجویی مجزا نماینم از این رو در این بخش به فعالیت‌های مشاوره ای و خدماتی خود اشاره می نمایم.

از آغازین روزهای سال ۱۳۸۷ اندیشه راه اندازی مجموعه های مشاوره ای با محوریت خدمات مشاوره مدیریتی زمینه ساز راه اندازی مجموعه متشکل از ۴ بخش مجزا در حوزه های مختلف به نام شرکت گیتا صنعت کویر (GSK) را در افکارم شکل داد.

با آغاز و گسترش فعالیت‌های شرکت گیتا صنعت کویر در قالب مجموعه مشاوره‌ای و خصوصی و در قامت کلینیک تخصصی صنعتی فعالیتهای مشاوره من نیز توسعه یافته و در طی این سال‌ها بیش از ۵۰۰ مجموعه دولتی و خصوصی را توفیق همراهی داشته و ضمن انتقال دانش و تجربیات،،  از آنها کسب تجربه نموده ام.

دامنه ارائه این خدمات از شمال تا جنوب کشور از شهر زیبای خوی تا مجموعه های پالایشی عسلویه گسترده و در خارج از ایران نیز در کشورهای عراق و ترکیه ارائه خدمات مشاوره انجام شده است.

 همچنین عضویت در هیئت مدیره،  قائم مقامی، مدیرعاملی و یا معاونت در تعدادی از مجموعه های فولادی، پروفیلی،سلولزی،  آلومینیومی، پلیمری و غذایی مطرح کشور نیز از سوابق اجرایی اینجانب می باشد .

طراحی سند های راهبردی در حوزه هولدینگ های بزرگ اقتصادی ایران،  مجموعه های مذهبی بزرگ کشور و سایر مجموعه‌های صنعتی دولتی و خصوصی دیگر کشور نیز بخشی از خدمات این جانب در این سال ها بوده است

شرکت آتانا – بناب 

شرکت پروفیل آریا – سنندج

پتروشیمی کاویان – عسلویه ایران

شرکت آرد شاهین – شهرکرد

شرکت نمک هدیه- سمنان

سامانه ملی هوشمند جراحی – شرکت سامانه جراحی هوشمند پارسه

برتران قوطی خاورمیانه – تبریز

شهربام عایق – خوی

مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی- تهران