دانشگاه تفلیس
نشست علمی با دکتر کیت دنارادز و دکتر ایرا زکریادز رئیس دانشکده اقتصاد و بازرگانی و استاد دانشگاه تفلیس
هوش مصنوعی در پزشکی
یکی از مهمترین دغدغه این روزهای من
مطالعه و تحلیل در هر شرایطی رکن است
تفریح
با همه سرشلوغی ها همیشه برای یک فنجان چای می توان وقتی اختصاص داد...
کلاس های حضوری
به مناسبت شروع آرام آرام کلاس های حضوری
کرونا
خوشبختانه شاهد افول نرخ رشد این ویروس منحوس در جهان هستیم
قبل
بعدی

بسیاری از محصولات رونمایی شده در مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی و راهبردی تهیه تکنیکال فایل گواهی محصول ورود به اتحادیه اروپای این محصولات،  یکی از افتخارات دوران مشاوره من

گروه ارزش افرینان امتیاز و به صورت مشخص برند اسپریچو یکی از دغدغه های طراحی این روزهای من

مذاکرات هیات ایرانی با حضور اینجانب با طرف های دولت گرجستان مبنی بر راه اندازی پارک علم و فناوری در شهر تفلیس با همکاری پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان

جلسات تحلیل پروژه کشور عراق